Hotel Drei Birken


Diaryentry 2016-09-29 00:00:00

Dolomites tour on 2016.09.29

Dolomites tour with our Hotel bus with Carezza lake, Passo Fedaia, Passo Pordoi,

Passo Sella, Passo Gardena and Passo Erbe.